طی میشود !

...  از وقتی راه افتادم
 راهم کج است

همیشه بوده و

اطلا کج افتادم برخشت 

هه هه کج

برخشته پخته

 

 راه افتادم

چنان کجدار مریض راه افتادم

که تمامی روزگار را طی ...طی...

تا بجنبد... جنیانیدن سر را بر سرا بی پرده ی

افتاده و هیکل بزرگ این روزگاران

که طی نمیشود بی خیال کج

حیف
حیف

/ 24 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمدرضا . م

درود رفیق آپم یعنی همون بروزم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! از خورشید سخن بگو از حرارت تنهایی سرد از چراغی که به خانه رواست چنان گشنگانی مریض در انزوای شهر از ستارگان بگو ونوسیان سرخ از ستارگان قطبی بپرس مسیر شمال دل کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ موفق باشید و پیروز بدرود

محمد رضا . م

درود رفيق آتش از مهر كهن وار برون شد شعله مهرگان آمده جشن است در اين غم خانه !!!! دوست عزيز مهرگان بر شما مبارك موفق باشي بدرود

محمد رضا . م

بله بله بله هنوز زنده هستم می بینم شما هم هنوز زنده اید شوی اختیار نکردی رفیق می ترسم دیر شه انوقت بیایم خونتون ترشی بخوریما

محمد رضا . م

میرم سراغ بوم و رنگ شروع میشه دوباره جنگ من و قلمو با همیم میون این اتاق تنگ اول صداشو میکشم بعد میرسم به خنده هاش

محمد رضا . م

درود رفيق تولد امام رضا بر شما مبارك رفيق با تقديم به هيچ كس در روز تولدم آپم خوشحال مي شوم سر بزني موفق باشي برود

محمد رضا . م

درود رفيق تولد امام رضا بر شما مبارك رفيق با تقديم به هيچ كس در روز تولدم آپم خوشحال مي شوم سر بزني موفق باشي برود

محمد رضا . م

درود رفيق تولد امام رضا بر شما مبارك رفيق با تقديم به هيچ كس در روز تولدم آپم خوشحال مي شوم سر بزني موفق باشي برود

مانی

بار کج به مقصد رسید؟! اگر قصدت از این رنگ فونت کور کردن مخاطب بود، خیالت راحت! کورم کرد!

مانی

دور دور دور... آوای خیلی دور...

ایلیا

هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد ، خداش در همه حال از بلا نگه دارد .