من

گفتاررافراموش                                                                                                                        چشم ببند ؛ در رخوت گرم رحم مادری آرام گرفته                        رشدی بود ؛ در رستاخیز این معجزه                                               بند انگشتی           تکامل ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 67 بازدید
آذر 90
1 پست
دی 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
3 پست
شهریور 85
2 پست